Brahma Adi Kori Lyrics In Assamese & English Parthona

Brahma Adi Kori Parthona Lyrics In Assamese & English: (ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত) Assamese Prayer from “Namghosa” The NamGhosa is the Name of a Vaishnavite scripture written by Madhavdeva, The most devoted disciple of Sri Sankardeva who brought about reformation in religion in Assam and Koch Behar, organized society and gave a stamp to literature of which Assam is still proud.

SourceNamghosa
Written byMadhavdeva
Brahma Adi Kori Lyrics In Assamese & English Language, ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত

Assamese prayer lyrics Brahma Adi Kori:

ব্ৰহ্মা আদি কৰি জীৱ যত ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম
মায়া-শয্যা মাজে আছয় ঘুমটি যাই |
তুমিসে চৈতন্য সনাতন ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম ৰাম
আমি অচেতন নিয়োক নাথ জগাই ||৬৫৯
ক্ষুদ্ৰ সুখে বহু আশা কৰি ভৱ-কূপে জীৱ আছে পৰি
কাল-সৰ্পে দংশি হাৰইল চেতন তাৰ |
মোক্ষ-ৰূপ তযু বাক্যামৃত কৃপায়ে সিঞ্চিয়া প্ৰতি নিত
দায়াময় কৃষ্ণ কৰিয়ো তাক উদ্ধাৰ ||৬৬০

সৰোবৰে গ্ৰাহে ধৰি আছে গজেন্দ্ৰে পীড়াক পায়া পাছে
আকাশে গৰুড়-কন্ধে চক্ৰ ধৰি হৰি |
দেখি সুবৰ্ণৰ পদ্ম ধৰি বোলে দুখ আৰ্ত্তনাদ কৰি
নমো ভগৱন্ত গুৰু লৈয়ো দাস কৰি ||৬৬১
মধু-ৰিপু ৰাম ৰঘুপতি তুমি ভকতৰ নিজ গতি
তোমাৰ চৰণে শৰণ কৰিলো সাৰ |
নমো দেৱ দীন-দুখ-হাৰী দায়াশীল দামোদৰ প্ৰভু
আমি দুখিতক চৰণে কৰা উদ্ধাৰ ||৬৬২

হে কৃষ্ণ তযু পাদ-পদ্ম পঞ্জৰ ভিতৰে মোৰ মন
ৰাজহংস পশি থাকোক প্ৰভু সৰ্ব্বথা |
প্ৰাণ-প্ৰয়াণৰ সময়ত কফ বাত পিত্ত আদি যত
কণ্ঠ-নিৰোধনে তোমাৰ স্মৰণ কথা ||৬৬৩
হে কৃষ্ণ পুত্ৰ-পত্নী-সঙ্গ তেজি তযু পদ চিন্তি নিত
গৰ্ব্ব-শূণ্য সন্তসৱৰ আশ্ৰমে যাইবো |
তাসম্বাৰ মুখ-পদ্মে বাজ হুইবে তযু কথামৃত-নদী
তাতে মগ্ন হুয়া দেহাৰ হাত এড়াইবো ||৬৬৪

Also Read: তুমি চিত্ত বৃত্তি মোৰ (প্রার্থনা)

Assamese parthona Lyrics In English:

Brahmā ādi karai jīra yata raāma raāma raāma raāma raāma
māẏā-śayyā mājē āchaẏa ghumaṭi yā’i |
tumisē caitan’ya sanātana raāma raāma raāma raāma raāma
āmi acētana niẏōka nātha jagā’i ||659
kṣudra sukhē bahu āśā karai bhara-kūpē jīra āchē parai
kāla-sarpē danśi hāra’ila cētana tāra |
mōkṣa-raūpa tayu bākyāmr̥ta kr̥pāẏē siñciẏā prati nita
dāẏāmaẏa kr̥ṣṇa karaiẏō tāka ud’dhāra ||660

Saraōbaraē graāhē dharai āchē gajēndraē pīṛāka pāẏā pāchē
ākāśē garauṛa-kandhē cakra dharai harai |
dēkhi subarṇara padma dharai bōlē dukha ārttanāda karai
namō bhagaranta gurau laiẏō dāsa karai ||661
madhu-raipu raāma raghupati tumi bhakatara nija gati
tōmāra caraṇē śaraṇa karailō sāra |
namō dēra dīna-dukha-hāraī dāẏāśīla dāmōdara prabhu
āmi dukhitaka caraṇē karaā ud’dhāra ||662

Hē kr̥ṣṇa tayu pāda-padma pañjara bhitaraē mōra mana
raājahansa paśi thākōka prabhu sarbbathā |
praāṇa-praẏāṇara samaẏata kapha bāta pitta ādi yata
kaṇṭha-niraōdhanē tōmāra smaraṇa kathā ||663
hē kr̥ṣṇa putra-patnī-saṅga tēji tayu pada cinti nita
garbba-śūṇya santasarara āśramē yā’ibō |
tāsambāra mukha-padmē bāja hu’ibē tayu kathāmr̥ta-nadī
tātē magna huẏā dēhāra hāta ēṛā’ibō ||664

You can Also Watch: brahma adi kori zubeen garg video below.

Also Assamese prarthana book

2 thoughts on “Brahma Adi Kori Lyrics In Assamese & English Parthona”

Leave a Comment